Bier

Bier er kjent for å være arbeidsomme. Én av birasene utmerker seg allikevel i så henseende nemlig krainerbien. Denne honningbien har fått navn etter landskapet Krain, som ligger vest i det som nå er Slovenia.

Hva er det som har gjort krainerbiene så populære? I tillegg til at de framstiller rikelig med honning av god kvalitet, er de svært motstandsdyktige mot sykdommer og er hardføre, de er rolige og snille. Men hva er det ved krainerbiene som gjør at de har fått ord på seg for å være enda flittigere enn bier flest? Én grunn er det at de forlater bikuben tidligere om morgenen enn andre bier. Dermed får de tid til å bringe hjem mer nektar, som de lager honning av, og de kan hente inn nektar fra større områder.

Vestbibier

Hos meg er det Krainerbier. Arbeidssomme, godlynte og flinke honningsamlere.

Jeg legger vekt på god hygiene, orden og struktur. Konstant fokus på sykdomsbekjempelse og god helse. Det er viktig for meg at mine bier har det best mulig.

Mine bier er sertifiserte, det betyr at de er godkjent og funnet sykdomsfrie av mattilsynet. Dette er et must for meg, å drive 100% etter lover og regler.

Sykdomsforebygging

På sommeren er skjæring av dronevoks ett sykdomsforebyggende tiltak. Arbeiderne bygger celler i droneramma. osv

Ved å skjære voks hver 20 dag, altså ta voksen ut av kuben, fjernes samtidig den infiserte droneyngelen. I november/ desember behandles biene med oksalsyre. Hvor oksalsyre utblandet i sukkervann dryppes på biene, sprer seg rundt i kuben og dreper varroa. dette i sammen med å skjære dronevoks, holder varroatrykket nede. Og man opprettholder ett sterkt og frisk bifolk.